Got 2B Real (YouTube Show)

RUNAWAY

Staff member
he/him
Call!
doo doo doo doo
.com!
doo doo doo doo
Better yet .net!
doo doo doo doo
Maybe .org!
doo doo doo doo
.edu!
doo doo doo doo
And .gov too!
doo doo doo doo
Traci why you mad?
doo doo doo doo
Cause you can hold my bag
doo doo doo doo
It ain't that heavy yet
doo doo doo doo
Wait til I get that check, ha!
doo doo doo doo
 
Top